Parkering og lademuligheter

Gratis parkering for hotellets gjester på plassen foran hotellet, og elbil-ladere, 4 stk. Lading mot betaling med synlig parkeringsbevis. For parkeringsplasser til Skarsnuten Apartments, se eget kart.

Veien til oss
For å komme til Skarsnuten må man kjøre gjennom en automatisk digital bom. (kr 70,-) Gjester hos Skarsnuten kan få utlevert kode for fri passering sammen med nøkkelen.

Inngangsparti Skarsnuten